EN TH
BEC
6.90 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.05 | -0.72%
ปรับปรุงเมื่อ: 27 กันยายน 2566
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
26,785,932.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
187,211,630.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.95 - 11.40
ราคาเปิด
6.95
วันก่อนหน้า
6.95
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.80 - 7.00