EN TH
BEC
10.60 THB
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
0.20 | 1.92%
ปรับปรุงเมื่อ: 02 ธันวาคม 2565
ปริมาณที่ซื้อขาย (หุ้น)
4,926,887.00
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
52,146,457.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.15 - 17.90
ราคาเปิด
10.40
วันก่อนหน้า
10.40
ช่วงราคาระหว่างวัน
10.40 - 10.70